top of page

Công Nghệ

Từ phòng thí nghiệm đến nhà máy

Tại Helen, chúng tôi phát triển các công nghệ mới dựa trên những thành tựu nghiên cứu từ phòng thí nghiệm của công ty. Việc chuyển các nghiên cứu quy mô trong phòng thí nghiệm thành các ứng dụng thực tế thường đòi hỏi thiết bị và dụng cụ kỹ thuật mới, và cần xây dựng hệ thống sản xuất. Nhà máy  của chúng tôi hiện có thể sản xuất một vài tấn túi và dây hút ẩm mỗi ngày và chúng tôi đang nâng công suất này lên khoảng một trăm tấn mỗi ngày để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng. Chúng tôi cũng đang xây dựng các nhà kho sử dụng công nghệ kiểm soát độ ẩm để bảo quản nông sản ở các thành phố khác nhau ở Việt Nam.

Công nghệ kiểm soát ẩm

Chúng tôi đã phát triển một phương pháp mới sử dụng công nghệ kiểm soát ẩm để cải tiến việc bảo quản nông sản sau thu hoạch trong thời gian dài với chi phí thấp.

 

Mặc dù nông sản sau khi thu hoạch thường được sấy trước khi đem  đi bảo quản, những sản phẩm này thường hút ẩm trong quá trình bảo quản lâu dài tại nhà kho nên chất lượng bị giảm đáng kể theo thời gian. Người nông dân ở các vùng kinh tế khó khăn không thể đầu tư nhiều vào bảo quản, trong khi việc khử ẩm bằng phương pháp truyền thống tại nhà kho cho một lượng lớn nông sản thường tốn kém và không hiệu quả. Với công nghệ mới của chúng tôi, các nhà kho có thể được tích hợp hệ thống khử ẩm sử dụng năng lượng mặt trời để đảm bảo độ ẩm thấp trong các khu vực bảo quản. Điều này cho phép kéo dài đáng kể thời gian bảo quản nông sản sau thu hoạch với chi phí điện năng tối thiểu.

Công nghệ này đã được ứng dụng thành công để bảo quản 100 tấn thóc giống tại tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. Hơn 95% số hạt thóc được bảo quản đã nảy mầm sau 13 tháng bảo quản, vượt xa Quy chuẩn Việt Nam với yêu cầu tỷ lệ nảy mầm chỉ 80% sau 6 tháng bảo quản.

bottom of page